JANGAN TUDUH TANPA SAKSI DAN BUKTI NANTI ANDA AKAN DISEBAT 80 KALI DAN DILAKNAT ALLAH...!!!!!

ASSALAMUALAIKUM

setiap perkara yang berlaku akan disertai dengan 
sebab dan penyebabnya
didunia ini xkan ada perkara yang berlaku tanpa sebab
begitu jugalah mengenai perkara 
seperti mencuri, zina, maksiat , dan sebagainya
mesti ada sebab dan jalan penyelesaiannya

contoh terbaru mengenai perkara yang berlaku 
dan sedang dihebohkan ..
kes liwat..kes zina.. dan kes2 yg agak menjijikkan jika disebot 
tetapi perlu jugak disebot...
agar setiap perkara yang berlaku diambil iktibar oleh setiap insanmaka sesungguhnya kali ini saya akan menceritakan suatu kesah 
antara seorang hamba ALLAH dan seorang ustaz mengenai 

TUDUHAN TANPA SAKSI DAN BUKTI !!!!

''assalamualaikum ya ustaz", kata hamba Allah
katanya lagi 
"Saya nak tanya ustaz harap ustaz jawab mengikut ilmu yang benar dan amanahlah dengan jawapan ustaz...."

SOALANNYA!!!

"Adakah berdosa kita masih memperkatakan tentang tuduhan yang dilemparkan kepada seseorang..
sedangkan dia sudah disahkan tidak bersalah.....
adakah kita berdosa sekiranya kita masih bercakap tentang skandalnya....
apakah kita dikira termasuk menuduh dan ada orang kata ...
kita termasuk dalam orang yang menuduh dan boleh dikenakan sebatan 80 kali....
jika yang dituduh tak bersalah ...
apa bendanya qazaf ni ustaz saya tak paham.....
adakah kita menulis di facebook tentang seseorang yang meliwat 
dan tiada saksi dan bukti juga dikira qazaf dan boleh disebat 80 kali.....
Tolong jawab dengan ikhlas ye ustaz."

jawab ustaz "waalaikumsalam ya syeikh yang bertanya"

Terima kasih di atas soalan ..
baiklah marilah kita teliti pengertian Qazaf dan butiran lanjut di bawah ini:


QAZAF

           
Perkataan qazaf dalam bahasa Arab bermakna melemparkan sesuatu benda umpama batu dan sebagainya. Seterusnya perkataan itu dikhususkan kepada melemparkan sesuatu yang buruk 
termasuk menggunakan perkataan yang keji terhadap seseorang.

Menurut istilah hukum syarak, qazaf ialah menuduh zina terhadap seseorang tanpa
saksi yang adil. 
Termasuk juga menuduh liwat, 
mengikut pendapat jumhur para ulama, 
di antaranya Mazhab Maliki, Syafie dan Hambali. Mazhab Hanafi pula hanya
mengkhususkannya kepada tuduhan zina sahaja,
 manakala tuduhan liwat di sisi mereka termasuk dalam perkara takzir.

Qazaf termasuk dalam hukum hudud yang dinaskan di dalam al-Quran dan Hadis Nabi s.a.w.
 Perkara yang telah dinaskan, berada di luar bidang ijtihad para ulama,
 kerana haram meminda nas daripada Allah dan Rasul-Nya.
 Oleh itu, tidak boleh dinamakan hudud parti itu atau hudud sesiapa. Sesiapa yang membuat kenyataan itu maka hukumnya berdosa kerana kenyataan yang dibuatnya itu berdasarkan kepada kejahilannya.

Perkara tersebut menjadi perkara yang wajib diketahui oleh orang-orang Islam,
 kerana fardhu ain itu, bukan sahaja terdapat pada perkara yang wajib ditunaikan, 
tetapi termasuk juga pada perkara yang diharamkan kita melakukannya agar kita menjauhinya, meninggalkannya dan mencegahnya, 
Manakala mendalaminya secara detail hukumnya adalah fardhu kifayah.

Di kalangan ulama ada yang membahagikan tuduhan itu kepada dua cara:

1. Secara sorih (berterus terang) dengan menujukan tuduhan zina atau liwat kepada
orang yang tertentu. Sekiranya tuduhan itu diakui oleh orang yang dituduh secara
sukarela dan memenuhi syarat-syarat pengakuannya, maka hukuman hudud boleh
dijatuhkan oleh hakim ke atas orang berkenaan.

2. Secara sindiran. Seperti menafikan nasab daripada ayahnya mengatakan 'awak bukan anak kepada si anu' yang diketahui sebagai bapanya yang sebenar, atau 'awak anak daripada hasil zina' dan lain-lain tuduhan yang boleh difahamkan sebagai tuduhan zina atau liwat.

Hikmah Pengharaman Qazaf

Tujuan pengharaman qazaf adalah bagi memelihara maruah manusia, yang menjadi satu daripada perkara yang sangat penting bagi manusia sama ada bagi diri keluarga atau masyarakatnya.. 
Maruah sangat bernilai dalam hidup dan mati seseorang, membezakan manusia dengan binatang dan menjadi sebahagian daripada harga diri sehingga tidak boleh dinilai dengan harta benda yang paling mahal.
 Islam telah menegaskan kewajipan mempertahankan maruah dengan meletakkan maruah mengatasi harta yang juga wajib dipertahankan.

Demi menjaga maruah itulah, maka diwajibkan hukuman qazaf secara hudud yang ditetap oleh Allah dan Rasul-Nya s.a.w. 
supaya seseorang itu atau kumpulannya tidak boleh melemparkan tuduhan zina dan liwat ke atas seseorang yang lain secara
sewenang-wenangnya.

Syarat-syarat Qazaf

Tidaklah mudah menentukan bahawa seseorang itu telah melakukan qazaf, 
kerana Islam mewajibkan syarat-syarat tertentu bagi orang yang melakukannya,
 orang menjadi mangsa dan tuduhan itu sendiri.

Syarat-syarat bagi orang yang melakukan tuduhan itu adalah:

1. Berakal. Tidak boleh diterima tuduhan yang dilakukan oleh orang gila, kerana
cakapnya tidak boleh dipakai.

2. Baligh, yakni sampai umur mukallaf yang boleh dipertanggungjawabkan
perintah-perintah agama ke atasnya. Kanak-kanak yang belum baligh, tidak boleh
dikategorikan tuduhannya sebagai qazaf.

3. Tidak dipaksa. Tidak boleh menerima tuduhan yang dilakukan oleh orang yang
dipaksa supaya melakukan tuduhan itu.

4. Tidak dapat mengadakan empat orang saksi yang memenuhi syarat-syarat saksi
mengikut hukum Islam.


Orang yang dituduh juga hendaklah memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Berakal. Maka tidak sah menuduh orang yang tidak berakal. Oleh itu orang yang
menuduh tidak boleh diambil tindakan qazaf

2. Baligh. Maka orang yang menuduh terhadap orang yang tidak baligh, tidak boleh
dikenakan hukuman had qazaf. Dia hanya dikenakan hukuman ta'zir.

3. Islam, mengikut jumhur para ulama.

4. 'Iffah atau ihsan, yakni orang yang dituduh itu seorang yang diketahui kebaikan
akhlaknya dan tidak pernah disabitkan melakukan zina.

5. Orang yang ditentukan tidak berlaku qazaf dengan menuduh seseorang yang tidak ditentukan secara khusus.


Syarat tuduhan pula hendaklah tuduhan dalam perkara zina, 
menurut ijmak para ulama dan tuduhan dalam perkara liwat, mengikut pendapat jumhur para ulama. Sekiranya tuduhan itu dalam perkara yang lain seperti berjudi, minum arak, rasuah dan sebagainya, 
maka tidak dinamakan qazaf yang mewajibkan hukuman hudud, 
tetapi berpindah kepada hukum takzir yang terserah kepada budi bicara pihak yang berkenaan untuk menentukan hukumannya.

Mensabitkan Jenayah Qazaf

Kesalahan qazaf yang dijatuhkan hukuman had ialah apabila terbukti melalui dua cara:

1. Iqrar daripada orang yang melakukan qazaf.
2. Dua orang saksi yang memenuhi syarat-syarat saksi.
3.Sumpah orang yang tertuduh

pihak tertuduh bersumpah atas permintaan orang yang menuduh bahawa tidak melakukan zina.
 Sekiranya ia bersumpah, maka sabitlah kesalahan qadzaf. 
Tetapi, jika ia tidak mahu bersumpah maka tidak sabit kesalahan QazaF

Pendapat sesetengah ulamak tentang sumpah :

Tidak diharuskan bersumpah bagi mensabitkan jenayah hudud yang berkaitan dengan hak Allah, 
seperti zina dan liwat. 
Bahkan jenayah hudud dan qisas dalam perkara hak manusia juga tidak dibenarkan bersumpah menurut jumhur (kebanyakan) ulama 
kerana perkara hudud dan qisas yang berhubung dengan hak manusia juga dianggap menyerupai hak Allah.
Yang dimaksudkan dengan bersumpah di sini adalah sumpah mengikut hukum Islam dengan lafaznya yang ditetapkan, bukan seperti yang difahami oleh orang jahil yang mencadangkan supaya sumpah dilakukan secara menjunjung al-Quran, yang menyerupai sumpah yang dilakukan oleh penganut agama Kristian

Hukum Hudud yang berkait dengan Qazaf

Terdapat kekhilafan di kalangan para ulama, 
adakah hukum qazaf berkait dengan hak Allah atau hak manusia?

Mazhab Hanafi menegaskan bahawa qazaf termasuk di dalam kategori hak Allah terhadap hamba-Nya kerana ia berkait dengan maruah seseorang. 
Hukum hudud yang ditetapkan ke atas jenayah qazaf berkait dengan maslahah umum,
 iaitu untuk memelihara kepentingan hamba-hamba Allah (manusia) dan maruah mereka, 
serta menghindarkan perkara kefasadan di kalangan manusia.

Apabila ia menjadi aspek umum maka ia termasuk dalam hak Allah terhadap
hamba-hamba-Nya.

Mazhab Syafie dan Hanbali berpendapat bahawa qazaf termasuk dalam kategori hak hamba (manusia), kerana maruah secara langsung diberikan kepada manusia.
 Apabila maruahnya dijatuhkan melalui qazaf, ia bermakna seperti melakukan sesuatu ke atas batang tubuh orang yang tertentu, maka ia menjadi hak bagi diri orang itu. 
Manakala ulama dalam mazhab Maliki berselisih pendapat.
 Ada di kalangan mereka yang bersetuju dengan mendapat Mazhab Hanafi, ada yang bersetuju dengan pendapat MazhabSyafie dan Hambali. 
Di antara mereka adalah Ibnu Rusyd, dan ada yang berpendapat bahawa di dalam perkara qazaf ada kedua-dua hak tersebut.
Mereka yang berpegang kepada pendapat bahawa qazaf itu adalah hak Allah,
 bermakna setelah perkara itu dibawa kepada pihak yang berkenaan (berwajib) maka ia tidak boleh dimaafkan lagi, yakni mangsa tuduhan tidak boleh memberikan pengampunan. 
Pengampunan hanya boleh diberi sebelum kes tersebut dibawa kepada pihak yang berkenaan. 
Manakala mereka yang menyatakan bahawa qazaf itu adalah hak manusia, maka mangsa tuduhan diberi hak untuk memberikan pengampunan kepada orang yang dijatuhkan hukuman kerana kesalahan melakukan qazaf.

Hak Tuduhan Qazaf

Mereka yang berpendapat bahawa qazaf termasuk dalam kategori hak manusia, mengatakan
bahawa orang yang menjadi mangsa mempunyai hak pengampunan ke atas orang yang melakukan jenayah qazaf.
Sekiranya orang yang menjadi mangsa qazaf masih hidup, maka hak membuat pendakwaan terserah kepadanya sendiri. 
Sekiranya ia telah meninggal dunia, maka hak tersebut berpindah kepada keluarganya yang terdekat,
 iaitu bermula daripada ayah hingga ke atas, kemudian berpindah kepada anak hingga ke bawah. 
Ia tidak berpindah kepada saudaranya yang lain, kerana perkara qazaf sangat berkait dengan maruah zuriat secara langsung.

Hukuman ke Atas Orang Yang Melakukan Qazaf (Menuduh Zina atau Liwat)
Nas dan ijtihad para ulama yang berlandaskan roh syariat Allah yang maha adil,
menunjukkan bahawa tuduhan yang menjatuhkan maruah seseorang seperti tuduhan zina dan liwat tidak harus dipermudah-mudahkan.

Untuk membuat tuduhan itu, wajiblah mempunyai alasan dan hujah yang kukuh.
Perkara-perkara yang diwajibkan ke atas pihak yang berkenaan supaya dilaksanakan
ketika melakukan sesuatu tuduhan, membuktikan bahawa kewajipan memelihara maruah juga menjadi tanggungjawab kerajaan setelah ditegaskan bahawa ianya adalah kewajipan individu.
Kesalahan tuduhan zina dan liwat amat besar, sehingga ia dimasukkan ke dalam jenayah yang dikenakan hukuman keras dan ditetapkan sendiri hukumannya oleh Allah SWT secara nas di dalam Al-Quran. 
Di akhirat pula ia dikira sebagai dosa besar yang disediakan azab yang pedih kepada pelakunya, sekiranya dia tidak bertaubat dan meminta maaf daripada mangsa tuduhan atau tidak menerima tindakan undang-undang Islam oleh pihak
yang berkenaan.

Hukuman di dunia

Hukuman di dunia yang wajib dijatuhkan ke atas penjenayah qazaf oleh kerajaan Islam ditetapkan oleh Allah di dalam al-Quran.

Firman Allah (al-Nur: 4) yang bermaksud: 
"Dan orang-orang yang melemparkan tuduhan (zina) kepada perempuan yang terpelihara kehormatannya, kemudian mereka tidak membawakan empat orang saksi, maka sebatlah mereka delapan puluh kali sebat; dan janganlah kamu menerima persaksian mereka itu selama-lamanya; kerana mereka adalah orang-orang yang fasik."

sebatan cara civil

sebatan secara syariah

Hukuman terhadap penjenayah qazaf di dunia ialah:

1. Disebat sebanyak 80 kali sebatan mengikut cara Islam. 
Bukannya sebatan sepertiyang diamalkan sekarang.
 Iaitu dengan alat yang sederhana dan cara pukulan yang sederhana.
 Tidak dibenarkan mengangkat alat sebatan lebih tinggi daripada kepala dan sebatan itu tidak boleh menyebabkan kulit dan daging terkoyak. 
Orang yang disebat pula hendaklah berada dalam keadaan kesihatan yang baik 
dan memakai pakaian yang bersopan serta disaksikan oleh orang ramai.

2. Dihukum menjadi fasik dengan tidak diterima penyaksiannya dalam segala urusan, sama ada di mahkamah, ketika berjual beli, perkahwinan, melihat anak bulan Ramadan, Syawal dan lain-lain.

Hukuman di Akhirat:

Firman Allah (al-Nur: 23-24) yang bermaksud:
 "Sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan (dan lelaki-lelaki) yang terpelihara kehormatannya, yang tidak terlintas memikirkan sebarang kejahatan, lagi yang beriman akan dilaknat (oleh Allah) di dunia dan di akhirat dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang besar.

Pada hari lidah mereka dan tangan mereka serta kaki mereka menjadi saksi terhadap diri mereka sendiri, tentang segala yang mereka lakukan."


Hukuman pada hari kiamat nanti lebih adil dan bijaksana. 
Allah Yang Maha Mengetahui tidak menghukum dengan sifat mengetahui-Nya sahaja, tetapi perbicaraan akan di ulang semula di mahkamah-Nya dengan bukti-bukti yang lebih terperinci. 
Ketika itu, anggota badan manusia, tangan dan kaki mereka akan menjadi saksi. 
Di samping itu terdapat catatan para malaikat, iaitu makhluk Allah yang paling baik dan suci, yang nalurikan dengan sifat sentiasa taatkan perintah Allah dan tidak sekali kali menderhakai-Nya. 
Mereka akan dikerah untuk menjadi saksi sehingga mulut para pembohong dan pendakwa yang pandai mengubah kata dan meminda catatan tidak mampu lagi untuk memutarbelitkan kenyataan yang sebenar.

Oleh itu akhir kata janganlah kita menuduh atau menulis di dalam facebook...
sedangkan sudah dibuktikan seseorang itun tidak bersalah kerana nya..
memang kita akan termasuk di dalam golongan yang menuduh tanpa bukti dan saksi.....
jika masih menuduh dan membuat andaian kerana hukum tidak dikira dengan hanya mengandaikan sahaja. ..maka wajib atas kita dikenakan 80 kali sebatan..
dan laknat tuhan..
waliyazubillah.keadilan terhadap sesuatu perkara pasti tertegak jua!!!


ingatlah
~hidup bukan ujian yg disangka indah~
USAH MUDAH PERCAYA DGN HADIS MAUDU'. = HADIS YG TIDAK BOLEH LANGSUNG KITA BERHUJJAH DENGANNYA

ASSALAMUALAIKUM

Kali neh aku nak kasi tau mengenai suatu hadis...
kalau lah anda semua pernah menjumpainya
AWAS!!!

SILALAH BACA HINGGA SELESAI


Baru-baru ni saya ada terima artikel ini melalui facebook shbt saya. 
Apa yang saya nak tahu, adakah artikel ini benar @ hanya digembar gemburkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab hanya bertujuan untuk menakut-nakutkan ummat Islam?? 
PERINGATAN UNTUK KITA SEMUA-RAMADHAN 2012 
Ketika bangsa Yahudi sedang asyik mencipta filem 2012 
dan 
mentafsirkan akan berlaku malapetaka hebat dunia pada tahun 2012,
sebenarnya Rasullullah s.a.w. telah memberi peringatan kepada kita lebih awal cuma kita yang terlepas pandang.

 • UPCOMING IMPORTANT ISLAMIC DATES 2010 
Calendar Islamic New Year: December 18, 2009 (1431 A.H.*)
 Aashura: December 27, 2009 
Ramadan: August 11 - September 8, 2010
 Eid ul-Fitr: September 9, 2010 
Hajj: November 14 - November 17, 2010
 Eid ul-Adha: November 16, 2010

 2011 Calendar Islamic New Year: December 7, 2010 (1432 A.H.*)
 Aashura: December 16, 2010
 Ramadan: August 1 - August 29, 2011
 Eid ul-Fitr: August 30, 2011 
Hajj: November 4 - November 7, 2011
 Eid ul-Adha: November 6, 2011 

2012 Calendar Islamic New Year: November 26, 2011 (1433 A.H.*)
 Aashura: December 5, 2011
 Ramadan: July 20 - August 18, 2012
 Eid ul-Fitr: August 19, 2012
 Hajj: October 24 - October 27, 2012 
Eid ul-Adha: October 26, 2012 


Cuba kira,1 RAMADAN pada tahun 2012 jatuh pada 20 JULY hari jumaat,jadi 3 AUGUST 2012 bersamaan 15 ramadan jatuh juga hari jumaat juga.
Sama dengan hadis nabi mengenai huru hara besar yang akan jadi pada tengah malam pertengahan bulan ramadan iaitu hari jumaat 15 RAMADAN .
 Berdekatan bumi ini yang akan mengejutkan semua orang yang sedang tidur,
kehadiran satu suara yang amat dahsyat akan kita dengar dekat langit,bukan kiamat tapi huru hara tersebut akan melenyapkan umat manusia di atas muka bumi ini sebanyak 2/3,
 yang tinggal cuma 1/3 sahaja.
(yang NASA Amerika memberitahu pada 21-12-2012 planet X akan lintas berdekatan bumi).
Adakah kita semua ini tergolong dalam 1/3 tu.......
ALLAH sahaja maha mengetahui.............
cuba kita tengok hadis nabi di bawah ini 
dan 
kenyataan mengenai kalender Islam 2012. 

Nu'aim bin Hammad meriwayatkan dengan sanadnya bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda: Bila telah muncul suara di bulan Ramadhan, maka akan terjadi huru-hara di bulan Syawwal. Kami bertanya: "Suara apakah itu, ya Rasulullah?" Beliau menjawab: "Suara keras di pertengahan bulan Ramadhan, pada malam Jum'at, akan muncul suara keras yang membangunkan orang tidur, menjadikan orang yang berdiri jatuh terduduk, para gadis keluar dari pingitannya, pada malam Jum'at di tahun terjadinya banyak gempa. Jika kalian telah melaksanakan solat Subuh pada hari Jum'at, masuklah kalian ke dalam rumah kalian, tutuplah pintu-pintunya, sumbatlah lubang-lubangnya, dan selimutilah diri kalian, sumbatlah telinga kalian. Jika kalian merasakan adanya suara menggelegar, maka bersujudlah kalian kepada Allah dan ucapkanlah: "Mahasuci Al-Quddus, Mahasuci Al-Quddus, Rabb kami Al-Quddus!", kerana barangsiapa melakukan hal itu akan selamat, tetapi barangsiapa yang tidak melakukan hal itu akan hancur binasa". 


Selepas membaca artikel ini,terpulang kepada sesiapa hendak percaya atau tidak.
Hakikatnya sememangnya hari kiamat itu tidak diketahui dengan tepat bila akan berlaku tetapi tidak salah sekiranya kita menjadikan motivasi,
inspirasi,
kajian,
peringatan 
Rasullullah s.a.w. ini supaya kita lebih sentiasa bersedia sebelum tiba hari yang tiada gunanya takhta,harta,isteri,rakan-rakan,kad kredit,kereta,saham dan niaga.

TETAPI AWAS!!!

ini yg aku jumpa laa hujah2 nya INI JAWAPAN DARI JAKIMHadith ini mengikut Dr Fahd Salman Audah adalah
 Do'if Jiddan atau Maudu'. 
tidak boleh langsung berhujjah dengannya.
 Hadith ini memang sudah banyak tersebar secara meluas


Salah seorang perawi hadith ini ialah Nuaim bin Hammad. 
Ramai ahli ilmu yang menyatakan hadith yang diriwayatkan oleh Nuaim bin Hammad dalam Musonnifnya berkaitan cerita-cerita berkenaan kisah akhir zaman adalah adalah Munkar. 

Berkata Imam Az-Zahabi dalam kitab Siar A'lam Nubala' ;
 "Tidak boleh seseorangpn berhujjah dgn hadith Nuaim bin Hammad kerana dia telah mengarang kitab tentang fitnah akhir zaman dengan mendatangkan keajaiban2 dan banyak yang dibawanya adalah Munkar. Dia banyak mengambil hadith dari Kaab bin al-Ahbar yang dikenali kerana berpegang dengan kitab-kitab Israiliyyat. Dia juga banyak mengambil hadith dari org2 yang tidak dikenali dan diragui.

Begitu juga dgn Abdul Wahhab salah seorang perawi hadith ini mengikut Al-Hakim dalam Lisanul Mizan adalah orang yang tidak diketahui (majhul).

Wallahu a'lam...
semoga kita berhati2 dgn hadith2 seumpama ini..dan menjaga nas syariah seperti yang sebenarnya...

Wassalam...

Bahagian Penyelidikan JAKIM
Cawangan Akidah,
P.P (T.T)

apa yg pasti kiamat akan berlaku cuma kita x mengetahui..
Hanya Allah mengetahui...
seharusnya kita sibuk kan diri dgn ibadah kpd Allah..
sentiasalah bertaqwa kpd ALLAH dgn sntiasa mnambah keimanan kita...
sentiasa lah Melaksanakan amar maaruf nahi mugkar,
 Berbuat kebaikan dan berkasih sayang sesama manusia ,
Bertaubat dan beristghfar kepada Allah, 
Melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya....
semua ni adalah utk bekalan kita di sana...:) hayatilah video ini
 ada kaitan dgn hadith tersebut

RUMAH KATA PERGI >> UIA GOMBAK AKU MARI

ASSALAMUALAIKUM

cuti sudah habes bro!!!
3 bulan cuti lama weii
macm2 aku buat haa

lepas neh akan mendaftar di UIA GOMBAK
tapi bukan sbagai pelajar degree
tapi sebagai pelajar ASASI
masih lagi asasi weii
cumanya ASASI ECONOMICS AND MANAGEMENT SCIENCES
diberikan kelebihan utk belajar di gombak
lain2 asasi di PETALING JAYA


pintu gerbang UIA Gombak

maps..

dan
inilah MAHALLAH MARYAM
tempat aku akan duduki..
menginap disini
macm mana keadaan 
xtau laa
wallahua'lam
kena tinjau dulu haa


sewaktu cuti yang panjang neh 
pelbagai perkara dibuatnya 
xreti duduk diam dkat rumah ler
pergi berjalan2 sesaje

pergi rumah keluarga ankat kat ulu yAm
pergi ulu chepo :: mandi n bbQ
pergi taiping berkali2 : kenduri fadhil n bjalan2
pergi konsert maher zain :: free oww
pergi beli belah kat pusat beli blah,,
nii haa antara bnyak2 buku yg terbeli semasa cuti
habes kat sini je duit2 haa
jelajah dari popular ke mph ke kedai buku biasa
dari jusco ke ipoh prade
sampai org2 dkat situ knai aku ler,,,,,haha
ni buku2 cerita sahabat2 rasulullah s.a.w

ni menarik jgak oww

kalau diikotkan memang bnyak duit habess laa kan dkat buku2 neh sesaje
tuh belom kess tgk wayang lagi..haha
belonm kes bersama sahabat dan keluarga tersayang lagi..
mau kokak jadinya yopp
tapi tuh lebey kurg je kot
macm2 benda dibelinya 
tapi sayang perkara utama yg nak dibeli masih xtercapai..haha
tunggu je kejap lagi..insyaALLAH dapat

cuti neh jugak lerr aku tolong bapak aku niaga,,
macam2 kes orang aku jumpa..haha
perangai manusia macm2 ow..
xkira tua muda.. manusia xkan sama.
tapi bagosnya..pengalaman itu diraih utk masa depan yang berguna

banyak rang cakap "eh aidil kau neh usah bajet nak tau semua benda la""
tapi aku peduli apa.. selagi diri neh masih bernyawa,
setiap perkara perlu diketahui jua.
agar manfaatnya di kongsi bersama
jngan perkara yg berguna di biar bersahaja..
tapi ia untuk semua

ye memang hidup neh kita xboleh nak puaskan hati semua orang, 
tapi kita sebagai insan bergelar manusia
perlu mengetahui perihal seseorang
perlu lakukan yang terbaik untuk kesejahteraan sejagat

to my family::
i love u ALL
kalian terbaik buat diri ini..
xdak yang terbaik selain keluarga tercinta
my family,, :))


SEMESTER BARU ini 
mungkin akan membawa pengharapan yg cuku tinggi buat diri ini!!!
biar kali ini adalah yang terbaik dari sebelomnya
biarkan perkara yang berlalu pergi
dan hanya diimbas kembali utk kesedaran diri ini
agar terus memacu kearah kejayaan
dgn redha dari NYA

memang betol 
lepas neh aku belajar dkat gombakk!!!
lepas neh biaq result gempak!!!
 kena ingat pesan mak bapak!!!


hidup bermakna dengan usaha..
hidup gembira ade sahabat bersama..
hidup bahagia bersama keluarga tercinta..
hidup senang sentiasa..
hidup perlulah senantiasa dirahmatiNYA..

SEKIAN PENGAKHIRANNYA...
DOAKAN AKU MEMPEROLEH KEJAYAAN DENGAN REDHO DARI NYA!!!

wahai umat manusia 
ingatlah sentiasa
~hidup bukan ujian yang disangka indah~
COUPLE @ CINTA DI KALANGAN REMAJA BAWA KE SYURGA ALLAH ATAU SYURGA DUNIA?

ASSALAMUALAIKUM

kali neh adalah pasal seorang hamba ALLAH 
bertanya kepada seorang ustaz mengenai
COUPLE

soalannya:::

COUPLE @ CINTA DI KALANGAN REMAJA BAWA KE SYURGA ALLAH ..
ATAU SYURGA DUNIA?


Assalamualaikum ustaz...
maaf mengganggu...
saya ada satu soalan...
adakah cinta di zaman remaja mampu membawa kebahagiaan hingga ke syurga ???PENYAJAK CINTA ARAB ADA MENYATAKAN :


أَنـا دائمـا .. أُضحــك بصـــدق .. وأَحـب بصـدق .. وأَحــزن بصـدق ..

لا أَجـيد أُبـدا لعـــب الادوار ..ولا أَتُقـن لبـس الأَقنعــة ..

عندمـــا أَبكـي فأَنـا حقـــا أتالــم ...
...
وعندمــا أُضحـك فأَنــا فعــلا سعــيد ..

أَحــب مشــاعـري... كمــا هــي..!!

لا اغير من نفسي لأي شخص ،ولا حـتى لـِ إرضـآء أَي شخص

ولا اعبث بشخصيتي ....... ليرضي الآَخرِين..

هـذا هو أنــــــــآ >> •وذلكَـ هو {ـأَنــآ } ~ •

Aku sentiasa ketawa dengan sebenar-benar ketawa....
Dan aku mennyintai...dengan sebenar-benar cinta,
Dan aku bersedih dengan sebenar-benar kesedihan
Aku tidak pandai berlakon ..mahupun berpura-pura....
Bila aku menangis aku benar-benar terluka.......
Bila aku ketawa aku benar-benar gembira...
Aku sukakan perasaanku sebagaimana ia....
Tidak akan aku ubah diriku untuk orang lain......
Dan tidak pula untuk mengembirakan sesiapa pun....
Dan aku tidak akan menjatuhkan maruahku....
Kerana itulah diriku...kerana itulah diriku......


PENGERTIAN CINTA MENURUT ULAMAK ISLAM :CINTA DAN IMAN MENURUT PROFESSOR DR YUSUF AL-QARADHAWI:

"              Sabda Nabi saw :

والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا" (حديث شريف رواه مسلم).

Ertinya : 
Dan demi diriku yang berada di dalam genggamannya tidak akan masuk ke dalam syurga sehinggalah kalian beriman...
dan tidak akan sempurna iman kalian sehinggalah kalian saling cinta menyintai.
(hadis riwayat imam Muslim)


Cinta mempunyai makna yang lebih khusus daripada sukakan seseorang..
cinta juga ada kesan yang mendalam...
adakalanya jika katakana yang kita sukakan seseorang atau kita sukakan peribadinya..
tidaklah bermakna kita cintakan dia sehingga membekas di hati...
kerana cinta adalah soal hati sedangkan suka adalah sebaliknya.

Sesungguhnya cinta itu adalah sebuah perasaan yang hidup di dalam diri seseorang...
yang menggelorakan hati...
yang menentukan perasaan tenang..gelisah...takut..gembira,...bahagia derita....
yang bertapak di dalam hati anak Adam.

Sekiranya di dalam teori peraturan alam yang menentukan bumi..bintang...planet di cakerawala yang teratur dan berjalan mengikut aturan Allah...
maka begitu juga hati..
ada peraturannya supaya hati manusia ini mengikut hukum hakam Allah yang menjaga hati dari rosak..
terluka dan kecewa...
di dalam berhubungan antara sesama manusia..
sehingga mengalirkan air mata.


Telah berkata seorang bijak pandai ilmu Tasauf dan huga seorang penyair yang terkenal 
Syeikh Jalaluddin Ar-Rumi :

إن الحب يحول المر حلواً، والتراب تبراً، والكدر صفاءً، والألم شفاءً، والسجن روضة، والسقم نعمة، والقهر رحمة، وهو الذي يلين الحديد، ويذيب الحجر، ويبعث الميت، وينفخ فيه الحياة ...".
Ertinya :
Sesungguhnya ..cinta itu dapat mengubah sesuatu yang pahit menjadi manis...
.dan pasir menjadi kilauan emas..
yang keruh menjadi jernih....
yang sakit menjadi sembuh...
penjara menjadi taman...
derita menjadi nikmat....
yang kasar menjadi penyayang....
dan cintalah yang mampu melembutkan besi...
yang melembutkan batu yang keras.....
menghidupkan hati yang mati..
dan meniupkan semangat ke dalamnya.


JENIS-JENIS CINTA...DI DALAM ISLAM:Cinta itu ada bermacam jenis :

1 – Cinta kepada Allah

Firman Allah :

قلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (31)

Ertinya :

Katakan( wahai Muhammad) sekiranya kamu menyintai Allah maka ikutilah aku maka Allah akan menyintaimu dan akan mengampunkan segala dosamu..
sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang.


Inilah cinta sejati dan yang paling agung…
yang wajib dirasai oleh semua manusia yang inginkan syurga dan kenikmatan di akhirat..
tiada perasaan cinta yang dapat menenangkan jiwa…
dan menyebabkan kita rasa selamat dan bahagia melainkan cinta kepada Allah.. 
jika kita tidak mencintai dan dicintai Allah..
maka wajiblah ke atas kita kemurkaannya…
amat malang bagi kita jika kita dimasukkan ke dalam nerakanya..
yang amat pedih dan derita siksaannya.Cinta kepada Allah pasti tiada derita…
pasti tiada kecewa.


2 – Cinta kepada Rasulullah saw:

Sabda Nabi saw:

عنْ اَنَسٍ اَنَّه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يُؤمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ نَفْسِه وَمَالِه وَوَلَدِه وَوَالِدِه وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ

Ertinya :
Tidak beriman seseorang itu melainkan aku ini lebih dicintainya melebihi dirinya..hartanya..ayahnya dan anaknya..dan manusia seluruhnya. 
(Hadis Shahih)


Cinta kepada Rasulullah saw adalah cinta yang kedua unggul dan wajib kita rasakan selepas menyintai Allah.
Cinta kepada rasul adalah salah satu pelengkap kepada kesempurnaan iman.
Menyintai rasul itu bermaksud menuruti apa sahaja perintah Nabi saw…
serta mngikuti sunnah dan cara kehidupannya…
dan dijadikan panduan hidup kita di dunia.
Cintakan Nabi membawa maksud kita akan menurutinya dan sanggup mengorbankan apa sahaja demi baginda saw….
untungnya cinta ini akan menyebabkan diri kita diakui sebagai umatnya..
untuk mendapatkan syafaatnya.
.menjadi jirannya di dalam syurga.


3 – Cinta sesama makhluk:

Cinta yang ketiga ini banyak..dan marilah kita ambil salah satunya…
iaitu bercouple….
menyintai seorang insan yang bukan mahram kita..
iaitulah percintaan antara lelaki dan wanita…

Pada dasarnya..
cinta itu adalah fitrah manusia yang tidak dapat dihalang..
kerana manusia memang dijadikan Allah..
sebagai makhluk yang memerlukan pasangan sebagai peneman hidupnya di atas muka bumi ini.

Firman Allah swt:

وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Ertinya :
Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Allah yang menjadikan kamu dari Adam kemudian dijadikan dari Adam itu isterinya Hawa supaya kamu akan merasa tenang(kepada isterimu) dan dijadikan antara keduanya(suami isteri) perasaan kasih dan saling menyayangi (cinta)
(Ar-Rum :21)BOLEHKAH SAYA BERCOUPLE...
BERCINTA DAN CINTA SAYA MEMASUKKAN SAYA KE SYURGA?

Di dalam Islam bercouple dengan niat dan tujuan untuk menuju ke gerbang perkahwinan adalah sesuatu yang diharuskan.

Apabila seseorang itu sudah berazam untuk berkahwin dan mampu untuk mendirikan rumahtangga...
maka diharuskan baginya..
melihat dan mengenali bakal isterinya dengan syarat dan kaedah yang dibenarkan oleh Islam..

Di dalam kitab feqah yg muktabar ada disebutkan tentang harusnya melihat kepada bakal isteri dan mengenalinya....
supaya si lelaki berpuas hati dengan pilihan hatinya..
.kemudian disuruh kita untuk meminang dan seterusnya melansungkan perkahwinan secepat mungkin.

Bila ditanya adakah couple boleh di dalam Islam dan bolehkah cinta bercouple itu membawa ke syurga....? Maka jawapannya boleh,...
ikutilah syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syarak.
Lihat..
berkenal..
bertunang 
dan
 berkahwin.....!!
Selepas berkahwin jadilah pasangan yang bercinta yang hebat....
ke mana sahaja pergilah...
di mana sahaja hendak berkasih sayang buatlah....
bila sahaja nak memadu asmara..
silakanlah...

Ini adalah kerana bercouple dengan adanya ikatan yang sah adalah lebih selamat dan bertanggungjawab...
suami ada perananya di dalam Islam dan isteri pun ada peranannya di dalam Islam..
apatah lagi bila mereka menimang cahaya mata..
sudah tentulah bertambah lagi taggungjawab mereka di dalam Islam.

Couple suami isteri yang beriman yang mendahulukan cinta kepada Allah dan rasul 
akan membawa kepada kebahagiaan kerana perhubungan mereka berlandaskan iman dan taqwa.

Maka tiadalah kecurangan..
pengabaian tanggungjawab..
dera..benci...pergaduhan ..penganiayaan perceraian...
dan sebagainya.

Couple yang membentuk keluarga bait Muslim yang bahagia..
taat kepada perinntah Allah..
melaksanakan segala amalan yang dituntut..
daripada ibadah..sedekah..pergaulan ..
dan hukum Islam..
maka bahagialah mereka berdua..
bersama hingga ke syurga.

Adapun couple secara yang ada sekarang ini yang tidak mengikut Islam..
bercinta...
berdua-duaan dengan budaya bafsu yang tidak bertepi....
ke hulu ke hilir berkepit....
ghairah dengan mabuk asmara...
tanpa dibatasi hukum hakam agama... 
maka pastinya..
si dara akan hanyut dibuai gelora nafsu...
maka sang teruna akan tercabar....
bermulalah episode..
hitam di mana segala-galanya akan diserahkan kepada sang teruna walaupun belum ada apa-apa ikatan...
maka rosaklah si dara ...
terkorban dengan janji palsu dan dusta.....
mempalitkan noda dan dosa..
.kerana perbuatan zina....
mereka berdua menjadi couple yang dilaknat Allah dimurkai...
dan jika tidak dilaksanakan hokum Allah
 dan bertaubat jdilah mereka couple malang yang berterusan dosanya hingga ke neraka...
Wali’yazubillah...!!

Jadilah couple yang takut kepada azab Allah...
tanamkanlah niat untuk membina ikatan yang sah...
berusahalah ke arah itu..
sementara itu sabarlah...
janganlah kita rosakkan hubungan cinta kita dengan budaya maksiat dan nafsu....
tetapi jagalah ianya...
siramilah ianya dengan kasih sayang yang menyuburkan kekuatan untuk dipertemukan 
sebagai suami isteri..
couple yang sah...
dan barakah.

Hindarilah cinta bebas...
mengamalkan perhubungan yang menghalalkan maksiat...
cinta bebas yang tiada perasaan malu dan maruah...
cinta bebas....
yang menanamkan benih haram di perut ibu yang malang...
ibu yang tiada ikatan pernikahan...
ibu anak haram...
ibu yang diharamkan..
menjejakkan kakinya kembali ke rumah ibu dan ayahnya....
ibu yang belum lagi bersedia menjadi ibu..
.ibu malang yang malang amat malang..malang.malang......
sedangkan lelaki..
bermuka jongos bertopengkan warak berhati syaitan...
bernafsu iblis...
bila ditanya...
apakah kamu tak mahu bertanggungjawab...
maka dia akan menjawab...
”ada aku kesahhhhhh.....”!!
Inilah couple neraka...neraka....neraka........
subhanallah ....
jika tidak dilaksanakan hukum Islam ke atas mereka dan jika mereka tidak bertaubat.....

Bercintalah...
bercouple lah....
asalkan syariat diikuti......
barulah cinta kita membawa ke syurga
insyaALLAH..


SEKETIKA BERSAMA KELUARGA ANGKAT

ASSALAMUALAIKUM..

petang tahun baru 2012
aku dan kawan2 telak ke
KAMPUNG GENTING MALEK
rumah keluarga angkat..antara yang pergi
muizz..pt..fadhil..aiman dan aku.

tapi gambo secara berdua neh adalah 
adik beradik bersama keluarga angkat masing2

muizz n pt

aku n halim

aiman n adib

hamzi n fadhil


neh semua terjadi sbb kitaorg join 
program bakti siswa perdana
di ulu yam, batang kali
ni adalah kenangan time 
sblom exam sem 1
kitaorg pergi balik ke sana
ini adalah keluarga angkat fadhil n hamzi

.................................................
PADA 1 - 2 JAN 2012
baru2 neh..
sekali lagi kita org pergi ke sana
tetapi yg pergi kali neh hanya 
aku , aiman, fadhil, pt dan muiz
adib x ngikot sbb ade hal last2 menit
hamzi dah smbong blaja di jordan
halim pulak dah jugak smbong blaja di turki

pergi ke sana dalam petang ahad 1 jan 2012
dgn hujan lebatnya dan menaiki kereta viVa AIMAN
kemudian mengambil fadhil di medan kit ,ipoh
tros bertolak ke ulu yam,
sampai kat sana kena lah pulak amik 
pt n muiz di ktm batang kali
 ketika neh la jagi masalah ..mereka lewat tiba.
jenuh menunggunya sbb tersalah train semasa pertukatan ktm di rawang..
dalam pkol 10.30 malam baru sampai..
naseb ler sblom tuh dah lepak kat umah keluarga angkat aku..
dapat makan buah-buahan = DURIANN , MANGGISS,, LANGSATT, DAN BNYAK LAGI
kenyang sementara menunggu mereka..haha

malam tuh ktaorg tido di rumah angkat masing2
muiz n pt di rumah keluarga mereka
aiman di rumah kluarga angkatnya
fadhil di rumah kluarga angkat aiman sbb kluarga angkatnya tiada
mereka ke HOSPITAL KL
kerana kakak angkat fadhil di masokkan ke hospital.
aku plak bermalam di rumah keluarga angkatku sorg2..sbb HALIM XDE
haha

keesokkan harinya..
pagi2 lagi aku ikot ayah n mak angkat aku ke dusun mereka utk mengambil durian .
pergh!!! waa cakap lu bnyak durian wehh
makan xkan habess
yang si aiman n fadhil pi jugak dusun buan-buahan ayah angkat mereka..
macm2 buah ade laa kan

lpas tuh semua pakat pi dusun ayah angkat muiz n pt plak
banyak laa buah2 yg di angkotnyaa
ni antara yg sempat di snap gambo buah2 nyee..
lain smpat makan je laa kan

durian + cempedakk

kalau korg semua nak tau pokok yg pak cik tuh 
pegang adalah pokok tongkat ali :))
dia kate kalau pokok beso tuh 3 org cabot cnfm xboleh..haha


ni plak aksi mereka2 mengambil buah manggis..
pokok rendang senag diambil dan di makan.. :))

ni antara longgokan buah manggis..
sbnonya bnyak lagi haaa

nih aksi org lapo ..sambil malkan buah manggis...haha

lpas selesai amik buah-buahan
pergi lah pulak mandi di sungai..
pergh!! mmg best la kan

lpas makan tghhari.. mula bertolak pulang.
tapi kitaorg singgah di hospital KL dahulu 
utk melawat kakak angkat fadhil

lpas tuh ke USIM ,di Nilai 
menghanto muiz n pt.
alang2 dah sampat sana lepak dulu ngan membe2 USIM..
aman n amin kembo, istiqlal, n lain2
siap buat pembahagian buah-buahan lagi haa.
maklomlah kereta penoh dgn buah2 sesaja..
lpas tuh pulanglah kami ke ipoh 
dengan selamatnya
ALHAMDULILLAH
seronok + gembira + penat + habis duit..haha
maklomlah ke tmpat orang memerlukan kos..
tpi xpe gembira pnya pasal
rugi ler sape2 yg xpergi!!! haha

PESANAN BUAT HALIM :))

adik2 angkat kita dan budak2 mencari dimanakah anda..
rindu mungkin mereka..haha
siap bertanya lagi mengapa abg halim xdatang..
si adik kecik neh jugak mencari anda mungkin..haha

halim :: adik humaira' dah beso dah haa.. 3 bulan xjumpa.
mula2 takot nak jmpa aku..tapi lama2 baik sesaja..
asyik gelak je memanjang panggil .abg3x
ayah n mak angkat jgak KIRIM SALAM kat kau :))
nanti datang ler lagi bila dah balik malaysia weii

nih kenangan bersama budak2 time bakti siswa !!!


ini semua terbaekk dari dari aku wahai HALIM
dari aku ==**AIDIL**TERIMA KASIH KEPADA MAK N AYAH ANGKAT 
SERTA ADIK2
termasok juga KELUARGA2 ANGKAT LAIN

.............................
hidup senantiasa gembira bersama orang tersayang!!!

 dan ingatlah senantiasa

~hidup bukan ujian yang disangka indah~